Esko – den unga mannen som startade allting

Det nästan hundra år gamla tryckeriet Forssa Print grundades av Esko Aaltonen (1893–1966), tidningsman, hembygdsmänniska, bokförläggare och professor i sociologi.

Historia

Esko – den unga mannen som startade allting


I mars 1893 fick maskinställare Aaltonen, som arbetade på väveriet vid bomullsfabriken Oy Forssa AB i Forssa, en son, Esko. Av familjens åtta barn var han den enda som fick studera. Sin skolgång finansierade han bland annat genom att driva en liten butik.

År 1913 blev han student och skrev in sig vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland (numera Helsingfors universitet), där han studerade Finlands och Skandinaviens historia. Han avlade filosofie kandidatexamen år 1917, en tid då det rådde total kaos i det finska samhället. Den unge mannen beslöt sig för att återvända till sin hembygd i Forssa och själv skapa sig en arbetsplats där genom att grunda en tidning. Andra hade tidigare misslyckats i sina försök att skapa en lokaltidning på orten, men Esko var en djärv eller rent av våghalsig 24-åring som hade en stark tro på sin egen framgång. Hans personlighet har senare beskrivits som en sällsynt lyckad blandning av realism och idealism.

Det första numret av Forssan lehti utkom några veckor innan Finland förklarade sig självständigt, 1917. Tidningens syfte var att fungera som en andlig förbindelselänk och ett språkrör för sydvästra Tavastland och att betrakta världen ur ett frisinnat och framstegsvänligt perspektiv.

Eget boktryckeri så fort lagen tillät det

Själva tryckningen av tidningen lades i början ut på tryckerier. Eskos dröm om ett eget boktryckeri förverkligades först år 1920, då lagen om tryckfrihet gjorde det möjligt att anlägga tryckerier utanför städerna. Här började historien om Forssan Kirjapaino, och Esko blev dess första verkställande direktör.

Vid sidan av tidnings- och boktryckeriarbetet dokumenterade Esko också folktraditionen i sydvästra Tavastland och utvecklade nya verksamhetssätt för hembygdsarbetet. Dessutom valdes han in i ledande organ för flera nationella bildningsorganisationer.

År 1934 blev Esko erbjuden att tillträda posten som litterär chef vid Gummerus Oy, och ett år senare valdes han till verkställande direktör för bolaget. Han återvände till Forssan Kirjapainos ledning år 1939, då ägarförhållandena vid Gummerus ändrades och det Finska vinterkriget bröt ut.

Under kriget inleddes ett nytt kapitel i Eskos liv då han disputerade till doktor år 1944. Hans karriär som vetenskapsman kulminerade år 1951, då han tillträdde den första professorstjänsten i sociologi vid Åbo universitet. Den mest kände person som skrivit sin doktorsavhandling under Eskos handledning är president Mauno Koivisto.

Fjärde generationen redan med

Tidningen och boktryckeriet överlevde depressionen under 1930-talet, krigsåren och utmaningarna i branschen. Boktryckeriets beställningsproduktion började öka kraftigt under 1970-talet och antalet kundtidningar ökade snabbt från ett dussin till över 60 i början av 1980-talet.

Med tiden har boktryckeriets anläggningar förnyats, nya lokaler har byggts och gamla har utvidgats. Eskos arvingar, nya generationer av familjen Aaltonen, är i dag versksamma inom företaget. I dag fortsätter fjärde generationen det arbete han en gång startade, och företaget ägs fortfarande av familjen.

Esko Aaltonen (1893–1966)

Vi är här för dig

Eija Rauhala

beställningsfaktor

+358 3 423 5676 eller +358 50 596 5159
eija.rauhala(at)forssaprint.fi

Tuukka Aaltonen

integrationdirektör

+358 50 303 6245
tuukka.aaltonen(at)forssaprint.fi

Jukka Aaltonen

produktionschef

+358 50 331 0999
jukka.aaltonen(at)forssaprint.fi

Jorma Aaltonen

teknisk chef

+358 500 483 139
jorma.aaltonen(at)forssaprint.fi

Copyright © 2019 Forssa Print